ArcellorMittal slogan

19. listopadu 2014

Novým ředitelem ArcelorMittal Engineering Products Ostrava se stal Ronjey Banerjjee

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390
M + 420 606 774 346

News
News

 


Novým ředitelem ArcelorMittal Engineering Products Ostrava se stal Ronjey Banerjjee


Ostrava, 19. listopadu 2014 – Vedení dceřiné společnosti huti ArcelorMittal Ostrava, závodu ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO), se od října změnilo. Novým ředitelem se stal Ronjey Banerjjee. Nahradil v této funkci Zdeňka Fluxu, který odešel do důchodu.

 

Ronjey Banerjjee (33) nastoupil do ArcelorMittal Ostrava už v září 2004 jako specialista v oblasti technického rozvoje do oddělení Technického rozvoje a ekologie. O čtyři roky později, v říjnu 2008, se stal vedoucím oddělení Řízení projektů na úseku investic. V květnu roku 2010 přešel do Polska, kde měl na starosti ekonomický útvar divize BD East skupiny ArcelorMittal. Letos na začátku srpna se stal jednatelem ArcelorMittal Engineering Products Ostrava a 3. října byl jmenován ředitelem společnosti.

„Stát se ředitelem závodu, který je důležitou součástí huti ArcelorMittal Ostrava, je pro mě ctí. Mou snahou bude, abychom našim klientům přinášeli i nadále vysoce kvalitní výrobky a služby v oblasti strojírenství a slévárenství,“ uvedl nový ředitel Ronjey Banerjjee.

Ronjey Banerjjee se narodil v indické Kalkatě. Je držitelem bakalářského titulu z univerzity Dr. B. R. Ambedkara v Indii v oboru strojírenská výroba a magisterského titulu z univerzity ve Warwicku (Velká Británie) v oboru management ve strojírenství. Je členem londýnského Institutu strojírenství a technologie.

Ronjey Banerjjee převzal vedení podniku po Zdeňku Fluxovi, který byl v čele společnosti od dubna roku 2011. Ten po dvanácti letech působení v huti nyní odešel do důchodu.

Zdeněk Fluxa zahájil kariéru v dnešní ArcelorMittal v roce 2002 jako vedoucí údržby ve společnosti Válcovny plechu BESS s.r.o., tehdy dceřiné společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek. Po roce se stal jejím ředitelem a v této funkci pracoval až do roku 2010. Poté byl krátkodobě technickým zástupcem ředitele v tehdejší společnosti ArcelorMittal Technotron a v roce 2011 nastoupil do ArcelorMittal Engineering Products Ostrava na místo výrobně-technického ředitele. V dubnu téhož roku byl jmenován ředitelem společnosti, kde setrval až do října 2014.

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. je dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a výrobně-opravárenským závodem. Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí a výroba železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. Dalšími významnými činnostmi závodu jsou opravy elektrických strojů, projektování, dodávky, montáž a údržba elektrických zařízení, opravy mechanizačních prostředků, provádění, rekonstrukce a údržba staveb, provádění a údržba žáruvzdorných vyzdívek hutních, koksárenských a energetických zařízení.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní podnik v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2013 činila 34 352 koruny. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.1