ArcellorMittal slogan

25. února 2014

Strojírna a slévárna ArcelorMittal v Ostravě opracovala nejdelší výrobek ve své více než šedesátileté historii

 

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390
M + 420 606 774 346

News
NewsOstrava, 25. února 2014 – Společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO), dceřiná společnost huti ArcelorMittal Ostrava, ukázala, že se nebojí výzev. Zatímco před pěti lety zde vyrobili největší kokilu za celou historii podniku o váze 140 tun, nyní dokončili strojní opracování nosníku lodního jeřábu o váze 35 tun dlouhého rekordních 26 metrů. Díky úspěšnosti náročné zakázky získala AMEPO objednávku na opracování několika kusů dalších nosníků stejného typu.

„Ve výběrovém řízení jsme uspěli díky našim dlouholetým zkušenostem ve výrobě technologicky náročných strojních celků pro hutě a příbuzné obory,“ říká Zdeněk Fluxa, ředitel společnosti AMEPO.

V historii strojírenského provozu jde o nejdelší výrobek, který se v něm kdy opracovával. Příprava tak náročného opracování zahrnovala stanovení pracovních postupů i vyloučení rizik v průběhu celého procesu od manipulace přes orýsování nosníku až po samotné ustavení a souběžné opracování na dvou největších horizontálních vyvrtávačkách.

„Jen samotná manipulace s takovým výrobkem vyžadovala detailní promyšlení způsobu upnutí a převozu nosníku dvěma spřaženými jeřáby tak, aby nedošlo k jeho deformaci a zároveň aby byla manipulace zcela bezpečná,“ dodává Fluxa.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní podnik v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2013 činila 34 352 koruny. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. je dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a výrobně-opravárenským závodem. Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí a výroba železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. Další významnou činností závodu jsou opravy elektrických strojů, výroba válců pro válcovny a tepelné zpracování strojírenských výrobků.


Strojírna a slévárna ArcelorMittal v Ostravě opracovala nejdelší výrobek ve své více než šedesátileté historii