ArcellorMittal slogan

Dynamické vyvažování

Dynamické vyvažování rotorů elektrických strojů, oběžných kol, čerpadel, ventilátorů, turbín,  mechanických částí (válce, řemenice, šnekovnice, odstředivky atd.)

Vyvažujeme dle normy ČSN ISO 1940-1. Třídy vyvažování se liší dle vyvažovacích dílů. Běžně používáme G 16; G 6,3; G 2,5.Vyvažovací možnosti

Max. hmotnost:

7 500 kg

Rozpětí:

5 600 mm

Max. vyvažovací průměr:

2 700 mm

Max. vyvažovací otáčky:

3 600 ot./min.Více informací poskytne: 

 

Ing. Josef Řičica
T +420 595 683 411
M +420 724 777 431

Josef.Ricica@arcelormittal.com