ArcellorMittal slogan

Generální oprava tandemové pece

V letech 2013 a 2014 byla naší společností provedena generální oprava tandemové pece č. 4 a č. 8 pro společnost IRP Krejčí, s.r.o.

Objednavatel: IRP Krejčí, s.r.o.

Předmětem smlouvy:

Horní část pece

  • Kompletní výroba

  • Dodávka do haly ocelárny

  • Kompletace v hale ocelárny

  • Nátěr žáruvzornou stříbřenkou


Čelní stěna pece (4 ks)

  • Kompletní výroba

  • Dodávka do haly ocelárny

  • Nátěr žáruvzornou stříbřenkou