ArcellorMittal slogan

Kariéra

Společnost ArcelorMittal Ostrava nabízí svým zaměstnancům celou řadu motivačních a rozvojových programů. „Patří mezi ně například program pro talenty, kariérní poradna pro všechny zaměstnance i jejich děti, možnost využívat funkční interní trh pracovních míst.

Nabízíme zaměstnancům rovněž pestrou paletu vzdělávacích programů šitých na míru, jazykovou výuku nebo mentoring. Firma také pravidelně monitoruje spokojenost a motivovanost zaměstnanců. Na základě výstupů z těchto šetření pak společně se zaměstnanci připravuje akční plány, které průběžně zavádí do praxe.