ArcellorMittal slogan

Obří rámová pila zrychlí výrobu v ostravské slévárně ArcelorMittal

Obří rámová pila zrychlí výrobu v ostravské slévárně ArcelorMittal

 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390
M + 420 606 774 346

News
News

 

Ostrava, 2. října 2017 - Ve slévárně ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, dceřiné společnosti huti ArcelorMittal Ostrava, proběhla největší investice v její novodobé historii. Na zakázku vyrobená rámová pila za téměř 15 milionů korun, která slouží k řezání velkotonážních kokil - forem na odlévání ingotů, zkrátí dobu řezání o třetinu. Rámová pila byla na konci září uvedena do ostrého provozu.

„Naše nová pila patří v oboru slévárenství k největším na světě. Tato investice zefektivní proces výroby velkých kokil, ale hlavně také sníží náklady na jejich výrobu. Kromě vyšších výkonů přinese pila také lepší kvalitu řezu, a to téměř dvojnásobně v oblasti drsnosti. Jsem přesvědčen, že jsme učinili velký krok ke zvýšení naší konkurenceschopnosti,“ říká David Božoň, manažer pro výrobu a techniku ArcelorMittal Engineering Products Ostrava.

Instalace pily s řezacím oknem 3,5 x 3,5 m byla zahájena na začátku srpna a trvala téměř měsíc a půl. Po úspěšném testování byla pila na konci září uvedena do ostrého provozu.

„Účelem investice bylo zkrátit dobu řezání velkých kokil do průměru 3,5 m a o váze do 120 tun až o třetinu dosavadní doby. Tím se zrychlí výroba, a budeme tak moci nabídnout zákazníkům kratší termín dodání, než tomu bylo doposud,“ dodává Daniel Doležal, manažer pro prodej a marketing ArcelorMittal Engineering Products Ostrava.

Rámovou pilu vyrobila na zakázku italská společnost SOITAAB Impianti. Pilu takové velikosti vyrobila firma teprve podruhé ve své historii. První exemplář slouží firmě sídlící v Rusku.


ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. je dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a výrobně-opravárenským závodem. Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí a železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. Další významnou činností závodu jsou opravy elektrických strojů, výroba válců pro válcovny a tepelné zpracování strojírenských výrobků.


ArcelorMittal Ostrava a.s.
 patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají více než 7000 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2016 činil 35 104 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Aby ještě více přispívala k trvale udržitelnému rozvoji, určila si 10 ukazatelů a s nimi spojené cíle, na jejichž plnění dohlíží nejvyšší vedení firmy. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

Rámová pila