ArcellorMittal slogan

Opravy elektromotorů

Opravy a servis provádíme pro všechny druhy a provedení elektrických strojů – střídavých i stejnosměrných, točivých synchronních a asynchronních, s kotvou nakrátko a kroužkovou, stejnosměrné a vysokonapěťové. Dále opravy strojů netočivých - tlumivek a břemenových elektromagnetů.

 

Dále nabízíme převíjení, měření elektrických strojů včetně točivých zkoušek, elektrické zkoušky ochranných pomůcek, provozní diagnostiku, vypalování vinutí a dynamické vyvažování.

 

Naše společnost je od roku 2012 certifikovaným servisním střediskem společnosti SIEMENS s proškoleným servisním týmem.

  

Výrobní a opravárenské možnosti 

 

Servis provádíme pro všechny druhy a provedení elektrických strojů točivých, tuzemské i zahraniční výroby – zejména SIEMENS, ABB, ANSALDO, SCHORCH.

 

Středisko má vyvinutý vlastní elektroizolační systém v tepelné třídě F, který je prověřený provozem elektrických strojů v náročném prostředí akciové společnosti ArcelorMittal Ostrava. Tento je aplikován na všechny, u nás opravované elektrické stroje, s výjimkou VN elektrických strojů točivých, kde používáme prověřenou technologii RESIN REACH.

 


Servis točivých elektrických strojů:

 • převíjení

 • mechanické opravy

 • navíječská revize (i v místě zařízení)

 • měření na elektrických strojích (včetně točivých zkoušek – zátěžové zkoušky do 300kW)

 • dynamické vyvažování rotorů el. strojů, oběžných kol, čerpadel, ventilátorů, turbín atd. (do hmotnosti 7 500 kg, rozpětí 5 600 mm, max. vyvažovací průměr 2 700 mm, max. vyvažovací otáčky 3 600 ot./min.)

 • montáže elektrických strojů v provozech (s využitím laserové techniky při ustavování základových rámů a spojek elektromotorů)

 • provozní diagnostická měření (vibrodiagnostika, termodiagnostika či měření izolačních stavů)

 • při komplexních požadavcích zajišťujeme i transport

  

Servis netočivých elektrických strojů:

 • tlumivky

 • břemenové elektromagnety

 • statické a rotační svářovací agregáty


 


Výrobní a opravárenské zařízení


Z celého množství modernizovaného zařízení sloužícího v našem středisku zmiňme alespoň navíjecí stroje firem MICAFIL a STOLLBERG, vypékací lis MICAMATION pro VN cívky do 7 m, rozpínací zařízení ROTARY pro cívky do délky 3,8 m a šířky 2,1 m, vakuotlakou impregnační stanici, dynamickou vyvažovačku SCHENCK, VN tester vinutí BAKER, mobilní olejovou filtrační stanici ALTMAN, automatizované sušící a vytvrzovací pece, mycí boxy s uzavřeným okruhem, vysokotlaké čištění mechanických dílů, ekologickou vypalovací pec STRUNZ atd.

 

 

Výkonový rozsah: 

 1 kW – 10 000 kW, stroje střídavé do 6 kV

Výkonový rozsah:

 1 kW –   5 000 kW, stroje stejnosměrné do 6 kV

Izolační systém: 

 REMICA – tepelná třída "F" (po dohodě možno rovněž "H")

Impregnace:

 VPI (vakuotlaká)

 

 

 

Více informací poskytne: 

 

Ing. Josef Řičica
T +420 595 683 411
M +420 724 777 431

Josef.Ricica@arcelormittal.com