ArcellorMittal slogan

Pravidla a směrnice

Kodex společnosti ArcelorMittal

Společnost ArcelorMittal má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Kodex společnosti se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti a jejich dceřiných společností na celém světě. Slouží k tomu, aby nám pomohl pochopit naše etické a právní povinnosti, se kterými se při práci setkáváme. Každý z našich pracovníků je s Kodexem seznámen a detailně proškolen. Tato školení jsou opakovaná a periodicita je stanovena na 3 roky. Plné znění Kodexu můžete najít ZDE.


Ve svém kodexu se mimo jiné zavazujeme:

  • striktně dodržovat zákony na ochranu hospodářské soutěže a antimonopolní zákony,

  • postupovat v souladu s protikorupčními zákony,

  • jednat s každým čestně a důstojně,

  • netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, etnického či národnostního původu, postižení či z jiných nezákonných a neetických důvodů,

  • poskytnout všem rovné příležitosti a rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich výkonnosti, schopností či kvalifikace,

  • zajistit všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování.


Respektujeme veškerá lidská práva

ArcelorMittal vydal a bez výjimky se řídí samostatnou politikou dodržování lidských práv. Všichni naši zaměstnanci procházejí školením, objasňujícím jejich práva a povinnosti v oblasti dodržování lidských práv.Politika jednání skupiny ArcelorMittal Ostrava

pdf Vzájemné povinnosti smluvních stran v oblastech bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a prevence závažných havárií, ekologie, ostraha a povolování vstupů a související ujednání

pdf Politika integrovaného systému řízení (IMS) v ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s.r.o., ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. a ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.

pdf Politika v oblasti zdraví a bezpečnosti práce

pdf Politika lidských práv

pdf Pravidla odpovědného přístupu k nákupu

pdf Postup pro podporu cílových skupin

pdf Antikorupční směrnice

pdf Environmentální politika