ArcellorMittal slogan

Specialista na supertěžké odlitky a strojní celky

V úvodním čísle roku 2015 dvojměsíčníku Průmysl Dnes byl zveřejněn rozhovor s naším manažerem pro prodej a marketing Ing. Danielem Doležalem o současné situaci naší společnosti.Titulní strana - Průmysl Dnes 01/15
page_1
Strana 2
Strana 3
Strana 4