ArcellorMittal slogan

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování provádíme v plynových a elektrických pecích. Pece jsou opatřeny šamotovou vyzdívkou, nebo vyzdívkou z vláknitých materiálů. Technologický proces je řízen PC a dokládán záznamem o průběhu tepelného zpracování.

 

Hlavní druhy tepelného zpracování:

 • žíhání:

  • normalizační

  • žíhání na měkko,

  • žíhání na odstranění pnutí,

  • stabilizační žíhání

  • rozpouštěcí žíhání

  • sferoidizační

 • zušlechťování uhlíkových a legovaných ocelí

 • cementování s řízeným uhlíkovým potenciálem

 • kalení nástrojových ocelí do austenitizační teploty 1 200 °C

 • kalení speciálních ocelí a ledeburitických ocelí

 • kalení v atmosférách

 • napouštění v solné lázni

 

Výrobní možnosti

 

Maximální rozměry pecí
Max. vnitřní rozměry komorových pecí: šířka=3 100 mm

délka=8 200 mm

výška=1 600 mm
Max. vnitřní rozměry cementační pece:

průměr=750 mm
výška=1 300 mm

 

Maximální rozměry ochlazovacích lázní
Max. vnitřní rozměry vodní lázně: šířka = 2 900 mm

délka = 9 000 mm

hloubka = 6 000 mm
Max. vnitřní rozměry solné lázně:

šířka = 2 400 mm

délka = 6 400 mm

hloubka = 800 mm

 

 

Výrobkové omezení:

 

Dle vnitřních rozměrů pecí a hmotnosti do 20 000 kg.

 

 

 

Více informací poskytne:

 

Ing. Radomír Trvaj

T +420 595 683 201

M +420 724 416 860 

Radomir.Trvaj@arcelormittal.com