ArcellorMittal slogan

Transparentnost

Jako jedna z největších ocelárenských skupin na světě si uvědomujeme, že s naší výrobou je spojená také výjimečná odpovědnost. Naši zaměstnanci jednají vždy nejen v souladu s platnou legislativou, ale také s firemními pravidly a kodexem, který mnohé vztahy upravuje ještě precizněji než právní předpisy.

V rámci naší společnosti jsme nastavili celosvětově akceptovatelné standardy transparentnosti. Naše skupina se tak často pohybuje na čelních žebříčcích soutěží, které hodnotí transparentnost firem.