ArcellorMittal slogan

Úprava válcovací tratě

Během let 2013 a 2014 naše společnost provedla úpravu válcovací tratě způsobem dodávky na klíč pro projekt „Zahájení výroby závitových tyčí typu GEWI“.


Objednavatel:
ArcelorMittal Ostrava, a. s.


Rozsah díla:

 • Demontáž stávající části válcovací tratě

 • Dodávka a úpravy stávajících řetězových dopravníků

 • Dodávka sběrných vaků

 • Dodávka svazkovacího zařízení

 • Pneumatická část

 • Hydraulická část

 • Elektrická část

 • Stavební část

 • Instalace

 • Testování, uvedení do provozu a spuštění

 • Školení

 • Náhradní díly, včetně náhradních dílů pro uvedení do provozu

 • Dodavatelská dokumentace