ArcellorMittal slogan

Vyrábíme náhradní díly pro Hyundai

Naše výrobky to nejsou jen profily, plechy nebo betonářské tyče. Umíme vyrábět i strojírenské výrobky a navrhovat technická řešení, o která mají zájem renomované automobilové společnosti. Svědčí o tom i spolupráce naší dceřiné společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO) s nošovickou automobilkou Hyundai.

 

„Vše začalo počátkem února 2013, kdy se na nás obrátili zástupci společnosti Hyundai, zda bychom jim dokázali opravit hnací hřídele zajišťující pohyb dopravníku, na němž přepravují auta k výstupní kontrole,“ vysvětluje technický zástupce oddělení prodeje a marketingu AMEPO Radim Holoubek.

 

Jednalo se o důležitý technologický uzel v procesu výroby aut, oprava proto musela proběhnout co nejrychleji, což se naší společnosti povedlo a po 3 dnech se dopravníkový pás v automobilce Hyundai opět úspěšně rozjel. Další zakázky na sebe nenechaly dlouho čekat. AMEPO záhy Rozšířilo spolupráci také s lakovnou a lisovnou nošovické automobilky, od kterých získala zakázky na výrobu strojírenských výrobků, jako jsou hřídele, náboje otočných stolů, držáky a také podvěsné dráhy.

 

„Společnost Hyundai nás požádala, abychom jim pomohli vyřešit problém s opotřebením ploch, na něž jsou zavěšovány karoserie automobilů, které jsou následně dopravovány do lakovny. Naše konstrukční oddělení navrhlo několik variant řešení a po několika osobních jednáních v Nošovicích jsme na zkoušku vyrobili dvaašedesátimetrovou dráhu s novými technickými prvky proti opotřebení,“ doplňuje Radim Holoubek.

 

Navržené řešení se v praxi osvědčilo a tak se naši odborníci z AMEPO mohli pustit do výroby podvěsné dráhy dlouhé devadesát dva metrů, kterou společnost Hyundai úspěšně v červenci spustila.

 

V současné době dceřiná společnost AMEPO udržuje kontakt se všemi zmiňovanými provozy nošovické automobilky a stala se stálým dodavatelem náhradních dílů pro tuto společnost. „Díky našemu konstrukčnímu oddělení jsme schopni firmě Hyundai nabídnout technické řešení jakéhokoliv problému na linkách a zařízeních, zpracovat výkresovou dokumentaci a zajistit výrobu podle jejich požadavků. Na základě této první zkušenosti bychom rádi pronikli na trh automobilového průmyslu a to je i cílem naší obchodní strategie,“ uzavírá Daniel Doležal, vedoucí marketingu a obchodu společnosti AMEPO.

Ivo Štěrba

ivo.sterba@arcelormittal.com

 

Časopis Jednička společnosti ArcelorMittal Ostrava, Říjen 2014, ročník V., číslo 9Hyundai Motor Manufacturing Czech