ArcellorMittal slogan

Den otevřených dveří Fakulty strojní VŠB-TUO - 05.02.2018

V první únorový pátek proběhl v prostorách Nové auly VŠB-TUO Den otevřených dveří Fakulty strojní. Prezentovány zde byly kromě jednotlivých oborů fakulty také technicky zaměřené společnosti, které potenciálním studentům mimo jiné nabízely možnosti získání praxe a zkušeností již během jejich studia na vysoké škole.

My jsme samozřejmě u této příležitosti nemohli chybět a představili se nejen středoškolákům, jejich rodičům, ale také současným studentům či absolventům Fakulty strojní, kteří se zajímali především o naše trainee programy, díky kterým mohou nastartovat svou pracovní kariéru. Návštěvníci stánku AMEPO si kromě informací mohli odnést drobné dárečky jako odměnu za absolvování soutěže.

 

Představitelům Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, v čele s paní docentkou Sylvou Drábkovou, tímto děkujeme za skvělou organizaci akce a příjemně strávený den ve společnosti všech zúčastněných.


Den otevřených dveří Fakulty strojní VŠB-TUO


Den otevřených dveří Fakulty strojní VŠB-TUO